Сведения о количестве туроператоров в Едином федеральном реестре туроператоров

url_data:
Array
(
    [0] => analytics/statistics/svedeniya-o-kolichestve-turoperatorov-v-edinom-federalnom-reestre-turoperatorov-za-2010-2020-gody/
    [1] => special_version=Y
)

Сведения о количестве туроператоров в Едином федеральном реестре туроператоров


ID: 17271